Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2021 ,27(4):-[Abstract](49)[PDF](55)
 • Guo Weidong (郭卫栋)* **,Zheng Dong*
  2021 ,27(4):337-346[Abstract](71)[PDF](62)
 • He Mujun (何牧君)*,Zheng Linjiang*,Yang Kai**,Liu Runfeng**,Liu Weining*
  2021 ,27(4):347-356[Abstract](45)[PDF](58)
 • Lian Zhaoyang(连召洋)* ** ***,Duan Lijuan* ** ***,Chen Juncheng*,Qiao Yuanhua****,Miao Jun*****
  2021 ,27(4):357-364[Abstract](41)[PDF](52)
 • Zhu Yun (朱筠)* **,Zhou Jinna**,Xie Xiaoyan**,Jiang Lin***,Wang Shuxin**,Shen Xubang****
  2021 ,27(4):365-372[Abstract](46)[PDF](48)
 • Ouyang Xiaoye(欧阳小叶)* **,Chen Shudong* **,Wang Rong***
  2021 ,27(4):373-380[Abstract](48)[PDF](53)
 • Wu Jin (吴进),An Yiyuan,Dai Wei,Zhao Bo
  2021 ,27(4):381-387[Abstract](49)[PDF](53)
 • Liu Yiwei (刘逸玮)*,Zhang Yanhua* **,Yang Ruizhe* **,Gao Yuan***,Zhang Xuanyi***
  2021 ,27(4):388-396[Abstract](44)[PDF](48)
 • Zhao Jianhua (赵建华)* ** ***,Wang Qiang*,Wang Jin*,Wang Ziqi*,Zhang Bin*,Chen Tao*,Du Guojun* ** ***,Gao Dianrong* ** ***
  2021 ,27(4):397-407[Abstract](43)[PDF](50)
 • Zhang Laixi (张来喜),Zhao Chenming,Wu Mingliang
  2021 ,27(4):408-414[Abstract](43)[PDF](49)
 • Lu Zhenli (卢振利)*,Ma Zhipeng**,Marko Pencˇic'***,Maja Cavic***,Borovac Branislav***,Roumiana Ilieva****,Bojan Nemec*****,Marjan Mernik******
  2021 ,27(4):415-421[Abstract](48)[PDF](45)
 • Li Wencan (李文灿)* **,Wen Yan* ***,Wang Dong*,Yao Dalei*
  2021 ,27(4):422-429[Abstract](48)[PDF](56)
 • Xie Xiaoyan (谢晓燕)*,Wang Yu*,Shi Pengfei*,Zhu Yun**,Deng Junyong**,Zhao Huan*
  2021 ,27(4):430-439[Abstract](41)[PDF](41)
 • Bi Jieting(毕洁廷)* **,Wang Jufeng*,Yan Shen*
  2021 ,27(4):440-447[Abstract](49)[PDF](46)
 • Liu Yuxiang (刘宇翔),Yao Zhaolin,Yuan Fang,Liu Ming,Li Xiang,Zhang Xu
  2021 ,27(4):448-453[Abstract](48)[PDF](46)
 • Liu Fucai (刘福才)*,Zhao Wenna*,Meng Lingcong*,Liu Shuo**
  2021 ,27(4):454-462[Abstract](56)[PDF](51)

Past publicationmore>>

 • 2021
  27 (4)

 • 2021
  27 (3)

 • 2021
  27 (2)

 • 2021
  27 (1)

 • 2020
  26 (4)

 • 2020
  26 (3)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮