Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2023 ,29(1):-[Abstract](157)[PDF](1287)
 • PAN Kunbei(潘坤贝)* ** ***,ZHOU Bin* ***,ZHAO Yu* ***,BU Zhiyong* ***
  2023 ,29(1):1-11[Abstract](112)[PDF](87)
 • JIANG Zhinong (江志农)* **,CHEN Yuyang* **,ZHANG Jinjie* **,LI Zhaoyang* **,MAO Zhiwei* **,ZHI Haifeng***,LIU Fengchun***
  2023 ,29(1):12-21[Abstract](133)[PDF](83)
 • LI Chuanzheng(李传政)* **,XU Shuyan*,DONG Jihong*,LIU Bo*,ZHANG Yaoyu*,ZHENG Fusheng***
  2023 ,29(1):22-30[Abstract](106)[PDF](55)
 • SHAN Rui(山蕊)*,XIA Xinyuan*,YANG Kun**,CUI Xinyue*,LIAO Wang*,GAO Xu*
  2023 ,29(1):31-40[Abstract](105)[PDF](76)
 • ZHANG Xijun(张玺君),HAO Jun,NIE Shengyuan,CUI Yong
  2023 ,29(1):41-49[Abstract](107)[PDF](79)
 • XIE Xiaoyan(谢晓燕)*,XU Hao*,ZHU Yun**,HE Wanqi*
  2023 ,29(1):50-59[Abstract](96)[PDF](60)
 • GENG Linkang(耿林康)*,RAO Jinjun* **,LEI Jingtao* **
  2023 ,29(1):60-67[Abstract](90)[PDF](63)
 • WU Jin(吴进),GAO Yaqiong,YANG Ling,ZHAO Bo
  2023 ,29(1):68-77[Abstract](376)[PDF](124)
 • TANG Huapeng(唐华鹏),QIN Danyang,YAN Mengying,YANG Jiaqiang,ZHANG Gengxin
  2023 ,29(1):78-86[Abstract](87)[PDF](59)
 • GAO Yunduan(高云端)*,WANG Zijia**,TIAN Ye*,HUANG Yan*,ZHANG Jinjie***
  2023 ,29(1):87-97[Abstract](141)[PDF](77)
 • SHU Zhan(舒展),DUAN Yong
  2023 ,29(1):98-104[Abstract](93)[PDF](132)
 • ZHANG Laixi(张来喜),QIAN Feng,WU Mingliang
  2023 ,29(1):105-112[Abstract](96)[PDF](57)

Past publicationmore>>

 • 2023
  (1)

 • 2022
  28 (4)

 • 2022
  28 (3)

 • 2022
  28 (2)

 • 2022
  28 (1)

 • 2021
  27 (4)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮